/

Konferencija na temu socijalnog preduzetništva

16/11/2017

Mogućnosti i izazovi socijalnog preduzetništva u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini tema je konferencije koja će biti održana 17.11.2017. u Beranama.

Ka profesionalnoj integraciji osoba s invaliditetom

03/11/2017

U ponedjeljak, 06.11.2017, u Mostaru će biti održana promocija socijalnog preduzeća VedriMo, koje započinje plasteničku proizvodnju povrća i presadnica.

Novo na našoj veb stranici: IPA II Pojmovnik / Glossary

19/10/2017

IPA II Pojmovnik / Glossary sadrži oko 300 termina iz 11 referentnih dokumenata.

Programi prekogranične i transnacionalne saradnje

12/10/2017

Prekogranična i transnacionalna saradnja - mogućnosti za aktere iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore