/

P.O.W.E.R. - ka boljem okruženju za osobe s invaliditetom

16/03/2018

Započela je implementacija projekta P.O.W.E.R.: Stvaranje novih mogućnosti za rad, zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom.

Prekograničnom saradnjom do uspjeha (video)

22/12/2017

Kroz IPA I Prekogranični program BiH – Crna Gora (2007-2013), tokom sedam godina provedbe, realizovano je ukupno 35 projekata. Pogledajte video!

Tematske rute srednjovjekovne Hercegove zemlje (video)

21/12/2017

Projekat „Tematske rute srednjovjekovne Hercegove zemlje – tema srednji vijek“, podržan je u programskom periodu 2007-2013.

Programi prekogranične i transnacionalne saradnje

12/10/2017

Prekogranična i transnacionalna saradnja - mogućnosti za aktere iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore