Materijali sa održanih Foruma za traženje partnera u Bijelom Polju i Sarajevu

Na Forumima za traženje partnera koji su održani 21.09.2016 u Bijelom Polju i 26.09.2016.u Sarajevu
prisustvovalo je preko 150 učesnika iz Bosne i Herzegovine i Crne Gore. Na navedenim događajima su prezentirane projektne ideje koje su dostavljene Zajedničkom tehničkom sekretarijatu a koje zajedno sa listom učesnika i njihovim kontakt podacima možete pronaći ovdje:

1. Lista projektnih ideja

2. Kontakt podaci 

3. ppt