Održana završna konferencija IPA Prekograničnog programa BiH – Crna Gora 2007-2013

Povodom skorog završetka IPA Prekograničnog programa BiH – Crna Gora 2007-2013, Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH i Ministarstvo evropskih poslova Crne Gore uz podršku Delegacije EU u BiH organizovali su završnu konferenciju.

Događaj je održan 21. februara 2017. godine u hotelu Holiday u Sarajevu, sa početkom u 11 časova.

IPA Prekogranični program BiH – Crna Gora počeo je 2007. godine. Iz IPA sredstava za sedam godina provedbe programa alocirano je 7,9 miliona eura, od čega je ugovoreno 6,76 miliona eura.

Sredstva su realizovana kroz tri poziva za dostavu projektnih prijedloga, kojima je ugovorena provedba 35 projekata. Programom je obuhvaćeno 69 opština u BiH i Crnoj Gori, a priliku da koriste sredstva imali su javna uprava na lokalnom i regionalnom nivou, tijela u javnom vlasništvu, privredne komore, regionalne razvojne agencije, strukovna i sportska udruženja, organizacije civilnog društva i mnogobrojna neprofitna tijela i organizacije.

Prisutne su pozdravili Zara Halilović, pomoćnica direktora u Direkciji za evropske integracije BiH,  Ivana Glišević Đurović, v.d. generalnog direktora u Ministarstvu evropskih poslova Crne Gore i Melvin Asin, šef Kooperacija, Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

Oni su govorili o samom Programu, te o iskustvima i saradnji Bosne i Hercegovine i Crne Gore u toku programskog perioda.

Na konferenciji su predstavljeni ostvareni rezultati IPA Prekograničnog programa BiH – Crna Gora, te po jedan projekat iz svakog od poziva za dostavljanje projektnih prijedloga.

Iz prvog poziva predstavljen je projekat „Via Dinarica“, koji se tiče mjere 1.1. usmjerene na turistički i ruralni razvoj. Korisnici projekta bili su Klub ekstremnih sportova Limit iz Bihaća i Centar za održivi razvoj turizma Crne Gore.

Iz drugog poziva predstavljen je projekat „Let’s save our rivers”, koji se odnosi na mjeru 1.2. usmjerenu na unapređenje životne sredine. Korisnici projekta bili su  Demokratski centar “Nove nade” iz Višegrada i Opština Mojkovac iz Crne Gore.

I iz trećeg poziva na Konferenciji je predstavljen projekat “Anti-Dop Ambassadori”, iz mjere 1.3. ostvarivanje društvene kohezije i kulturne razmjene. Korisnici projekta bili su NVO Preporod iz Nikšića i NVO PROI iz Sarajeva.

Na Konferenciji je predstavljen promotivni film, koji je izrađen u okviru IPA Prekogramičnog programa BiH –  Crna Gora 2007 – 2013, a koji govori o samom programu, te uspješnim projektima u okviru ovog programa. Film možete pogledati na ovom linku.