KONKURS ZA ANGAŽMAN STRUČNJAKA (IZRADA PROGRAMA NEFORMALNIH OBUKA), U OKVIRU PROJEKTA P.O.W.E.R.

U okviru projekta P.O.W.E.R: Stvaranje novih mogućnosti za rad, zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom, koji finansira Evropska unija kroz Program prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora, oglašen je konkurs za angažman stručnjaka za izradu programa neformalnih obuka za osobe s invaliditetom.

Detaljne infomacije (tekst konkursa, ToR i prijavni obrazac) možete preuzeti s veb stranice Caritasa BiH.

Projekat P.O.W.E.R. provodi Caritas Bosne i Hercegovine, u saradnji s partnerskim organizacijama iz BiH i Crne Gore: Nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II, Udruga roditelja i djece s posebnim potrebama Vedri osmijeh, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Federacije BiH, Caritas Barske nadbiskupije, Udruženje Paraplegičara Bar i Biznis start-up centar iz Bara.