Forum za traženje partnera

U cilju uspostavljanja partnerstva potencijalnih aplikanata, a u svrhu podnošenja prijedloga projekata na predstojeći drugi poziv u okviru Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora (IPA 2014 – 2020), Direkcija za evropske integracije BiH i Kancelarija za evropske integracije Crne Gore, uz podršku Zajedničkog tehničkog sekretarijata organizuju

Forum za traženje partnera
Forum će biti održan
06. novembra 2018. godine, u Plužinama, Crna Gora
Centar za kulturu

(registracija učesnika: od 11:00 do 11:30 časova)

Svrha organizacije Foruma je da se potencijalnim aplikantima pruže informacije o Programu, kao i da im se omogući da predstave svoje projektne ideje i pronađu potencijalnu partnersku organizaciju za apliciranje za sredstva u okviru očekivanog drugog poziva.

Broj mjesta je ograničen (dva učesnika iz jedne organizacije) i prijava za učešće na Forumu je obavezna. Registracionu prijavu možete popuniti OVDJE, najkasnije do 02.11.2018. godine. U istom formularu možete registrovati svoju projektnu ideju.

Takođe, kao dodatnu podršku u traženju partnera, pozivamo vas da budete kreativni – napravite svoj dvominutni video, koji će biti emitovan na Forumu i postavljen na programski YouTube kanal. Video mora biti snimljen isključivo mobilnim telefonom i sačuvan u mp4 ili mp3 formatu i treba da sadrži:
• Kratko predstavljanje vaše organizacije i najznačajnijih projekata
• Prijedlog saradnje (konkretna projektna ideja s kojom biste se prijavili na drugi poziv, uz jasnu poveznicu na jedan od dva najavljena tematska prioriteta / specifična cilja)
• Opis s kim biste željeli da ostvarite partnerstvo (zemlja porijekla, tip organizacije).

Podsjećamo da će drugim pozivom biti obuhvaćeni sljedeći tematski prioriteti i specifični ciljevi:
Tematski Prioritet 2: Zaštita životne sredine, promocija prilagođavanja klimatskim promjenama, njihovo ublažavanje, sprečavanje i upravljanje rizicima
Specifični cilj 2.1: Prekograničnom koordinacijom i zajedničkim aktivnostima poboljšati upravljanje i energetsku efikasnost lokalnih sistema vodosnabdijevanja, otpadnih voda i čvrstog otpada, i zaštita životne sredine

Tematski Prioritet 3: Stimulisanje aktivnosti u oblasti turizma, kulturne i prirodne baštine.
Specifični cilj 3.1: Poboljšanje kvaliteta i raznolikosti turističke ponude zasnovane na prirodnoj i kulturnoj baštini.

Detaljnije informacije o Programu prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora možete pronaći na programskoj veb stranici.

Dnevni red će biti objavljen prije početka foruma.

Kontakt za sva pitanja: +387 33 788780, -781

Preuzmite poziv: PSF najava i poziv