Evropska unija podržala povezivanje interesnih strana u sektoru vodosnabdijevanja u prekograničnom području Bosne i Hercegovine i Crne Gore

U okviru projekta prekogranične saradnje koji finansira Evropska unija, 22. i 23. oktobra 2020. godine održana je online konferencija na temu energetske i vodne efikasnosti usluga vodosnabdijevanja u prekograničnom području Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Bile je to prva od tri planirane konferencije, koje za cilj imaju promociju EU standarda, politika i praksi za povećanje vodne i energetske efikasnosti u sektoru vodosnabdijevanja u prekograničnom području između BiH i CG.

Vodna efikasnost je duži niz godina bila prioritetna aktivnost većine vodovodnih preduzeća, dok se integriranom pristupu koji podrazumijeva implementaciju mjera vodne i energetske efikasnosti nije pridavalo previše značaja. Stoga je energetska efikasnost, a uz nju i upotreba obnovljivih izvora energije za vlastite potrebe, još uvijek nedovoljno prepoznata kao strateško opredjeljenje koje vodovodima može omogućiti dugoročnu fiskalnu stabilnost i sigurnost snabdijevanja. Kroz kontinuirane aktivnosti jačanja kapaciteta te promociju dobrih praksi iz EU i regiona, ključno je motivirati donosioce odluka na lokalnom nivou ka postavljanju onih prioriteta koji će usmjeriti ulaganja u finansijski isplativom smjeru. Integrirani pristup upravljanja vodom i energijom uz aktivnosti provedbe benchmarkinga i audita u vodovodima upravo jesu alati za ispravno donošenje odluka i postavljanje prioriteta.

Tokom dvodnevne konferencije, ukupno 16 predavača iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine je podijelilo svoja znanja i iskustva sa 105 učesnika iz javnih vodovodnih preduzeća, jedinica lokalne samouprave, ministarstava za resore vodoprivrede, energetike, ekonomije, održivog razvoja i zaštite okoliša, te ostalih relevantnih institucija i organizacija.

Prvi dan konferencije bio je posvećen promociji iskustava dobrog upravljanja resursno efikasnijim sektorom od strane institucija iz BiH i CG, te provedbi standardnih operativnih procedura u vodovodnim preduzećima, dok se drugog dana govorilo o osnaživanju postojećih programa za povećanje resursne efikasnosti u sektoru vodosnabdijevanja. Kroz interaktivnu diskusiju su definirani izazovi za implementaciju mjera energetske i vodne efikasnosti u sektoru vodosnabdijavanja, na bazi kojih su formirane i ključne preporuke.

Akcija za povećanje energetske i vodne efikasnosti usluga vodosnabdijevanja će kroz planirane aktivnosti jačanja kapaciteta i demonstracijske aktivnosti u četiri pilot vodovoda promovirati načine za rješavanje ključnih izazova u sektoru vodosnabdijevanja.

Sa ciljem postizanja dugoročne resursne efikasnosti u sektoru vodosnabdijevanja Evropska unija je finansijski podržala provedbu projekta  „Akcije za povećanje energetske i vodne efikasnosti usluga vodosnabdijevanja“ u okviru IPA programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora. „Svaka kap i kilovat su važni“ – slogan je ovog projekta kojim se nastoji ojačati održivi razvoj u prekograničnom području primjenom zajedničkih akcija na poboljšanju energetske i vodne efikasnosti vodosnabdijevanja. Projekat provode Centar za energiju okolinu i resurse – CENER 21 iz BiH te Crnogorski centar energetske efikasnosti iz CG. Provedba projekta je počela  1. decembra 2019. godine, i trajat će 24 mjeseca. Sa ukupnim budžetom projekta od preko 305.000 eura, pokriveno je 70 općina prekograničnog područja Bosne i Hercegovine i Crne Gore.