Evaluacija IPA-IPA CBC programa – poziv za učešće u anketi

U okviru srednjoročne evaluacije programa prekogranične saradnje među zemljama korisnicama Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA 2014-2020.) u toku je anketa među aplikantima, korisnicima sredstava i lokalnim organima vlasti. Naručilac evaluacije je Evropska komisija (DG NEAR). Ukoliko pripadate jednoj od spomenutih kategorija, imate priliku iznijeti svoja iskustva u vezi sa programima prekogranične saradnje i time doprinijeti procjeni provođenja programa prekogranične saradnje, dati preporuke za poboljšanja i podržati izradu budućih programa prekogranične saradnje u narednom višegodišnjem okviru finansiranja 2021-2027. (IPA III).  Molimo vas da popunite jedan od upitnika u nastavku u zavisnosti od toga da li pripadate kategoriji korisnika bespovratnih sredstava, aplikanata ili lokalnih organa vlasti. Upitnici su dostupni na sljedećim linkovima:

Upitnik za korisnike bespovratnih sredstava

Upitnik za aplikante

Upitnik za lokalne organe vlasti