Uz podršku EU, uspostavljena četiri centra za podršku razvoja kreativnih industrija

Evropska unija je kroz projekat „Centri kreativnih industrija za zapošljavanje bez granica“ podržala uspostavu četiri centra za podršku lakšem zapošljavanju u sektoru kreativnih industrija. Centri su uspostavljeni kao partnerska inicijativa 21-og aktera lokalnog razvoja, koji su potpisivanjem sporazuma o saradnji uspostavili centre u Danilovgradu, Konjicu, Bijelom Polju i Jablanici.

Potpisivanjem sporazuma o uspostavi centara, stvoreni su uslovi da se do novembra 2022. godine izvrši nabavka neophodne opreme, adaptacija prostora i da centri započnu sa radom. Otvaranjem ova četiri centra, Danilovgrad, Konjic, Bijelo Polje i Jablanica će dobiti jedinstven, potpuno opremljeni multifunkcionalni prostor koji će na inovativan način podržati razvoj kreativnih industrija i omogućiti nova radna mjesta.

 

 

 

 

 

 

Centrima će partnerski upravljati javne i privatne organizacije potpisnice sporazuma. Pored informativnih usluga, centri će pružati i usluge stručnih obuka za sticanje novih radnih vještina. Planirane su obuke od fotografskih kurseva do rada na CNC mašinama, a u centrima će posjetitelji moći koristiti  IT opremu i radni prostor.

Očekuje se da će do kraja 2023. godine centri pružiti usluge za preko 1000 mladih ljudi i time pozitivno uticati na prekogranično povezivanje aktera u sektoru kreativnih industrija.

Projekat „Kreativne industrije za zapošljavanje bez granica“ kroz program prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora finansira Europska unija, a zajednički ga provode Općina Jablanica u saradnji sa organizacijom Multimedijal iz Bijelog Polja, Opštinom Danilovgrad (CG) i Udruženjem LiNK iz Mostara. Ukupna vrijednost projekta je 455.000 eura, od čega Europska unija finansira 367.000 eura.