Ko može da konkuriše

Da bi bili kvalifikovani za grant, podnosioci prijava moraju biti neprofitna pravna lica, osnovana u Bosni i Hercegovini ili u Crnoj Gori. Ako je, na primjer, glavni aplikant osnovan u BiH, najmanje jedan od ko-aplikanata mora biti osnovan u Crnoj Gori i obratno. Detaljni kriterijumi koji se odnose na podobnost kandidata objavljuju se u smjernicama svakog poziva za dostavljanje prijedloga projekata.

Za tematski prioritet 1 (Zaštita životne sredine, promovisanje adaptacije i ublažavanja klimatskih promjena, prevencija i upravljanje rizikom):

  • Javna tijela/institucije s nadležnostima/odgovornostima u vezi s klimatskim promjenama, prevencijom i upravljanjem rizicima, kao što su upravljanje rizicima od poplava/požara/klizišta, građanska zaštita, upravljanje vodama, hidrometeorologija, zaštita prirode, poljoprivreda i šumarstvo, prostorno planiranje; javne institucije s nadležnostima/odgovornostima vezano uz klimatske promjene, zaštitu prirode, poljoprivredu i šumarstvo; organizacije civilnog društva aktivne u području klimatskih promjena, hitnih službi i humanitarne pomoći; organizacije i ustanove za obrazovanje i osposobljavanje; naučno-istraživačke organizacije i ustanove te lokalne i regionalne razvojne agencije.

Tematski prioritet 2 (Podsticanje turizma, kulturne i prirodne baštine):

  • Lokalne i regionalne vlasti; lokalne i regionalne organizacije koje se bave turizmom ili aktivnostima povezanim s turizmom; organizacije, ustanove i tijela odgovorna za zaštitu i upravljanje kulturnom i prirodnom baštinom; organizacije i institucije koje rade na području ruralnog razvoja; organizacije i ustanove za obrazovanje i osposobljavanje; istraživačke organizacije i institucije; organizacije civilnog društva aktivne u području kulturne ili prirodne baštine, obrazovanja, ruralnog razvoja i drugim srodnim područjima..