Ko može da konkuriše

Da bi bili kvalifikovani za grant, podnosioci prijava moraju biti neprofitna pravna lica, osnovana u Bosni i Hercegovini ili u Crnoj Gori. Ako je, na primjer, glavni aplikant osnovan u BiH, najmanje jedan od ko-aplikanata mora biti osnovan u Crnoj Gori i obratno. Detaljni kriterijumi koji se odnose na podobnost kandidata objavljuju se u smjernicama svakog poziva za dostavljanje prijedloga projekata.

Kao orijentacija, potencijalni aplikanti mogu biti pravna lica kako slijedi:

Za tematski prioritet 1 (Promovisanje zapošljavanja, mobilnosti radne snage, društvene i kulturne inkluzije preko granice):

  • Organizacije za razvoj poslovanja, poslovna udruženja, agencije za zapošljavanje i odjeljenja za ekonomski razvoj u regionalnim i lokalnim samoupravama, centri za socijalni rad, visokoškolske ustanove, ustanove za profesionalno osposobljavanje i obuku, organizacije civilnog društva itd.

Za tematski prioritet 2 (Zaštita životne sredine, promovisanje adaptacije i ublažavanja klimatskih promjena, prevencija i upravljanje rizikom):

  • Državni organi/institucije sa nadležnostima/odgovornostima u programskoj oblasti, lokalne samouprave i njihove institucije; razvojne agencije; organizacije (uključujući nevladine organizacije) koje se bave zaštitom prirode i klimatskim promjenama; javna preduzeća odgovorna za vodosnabdijevanje, otpadne vode i čvrsti otpad, kao i vatrogasne i spasilačke službe.

Tematski prioritet 3 (Podsticanje turizma, kulturne i prirodne baštine):

  • Organizacije odgovorne za održavanje i razvoj prirodne i kulturne baštine, organizacije za razvoj turizma, vlade na lokalnom i regionalnom nivou.