Kontakt

Zajednički tehnički sekretarijat – ZTS:
Grbavička 4/4,
71000 Sarajevo
Telefon:
+387 33 788 780
+387 33 788 781
+387 33 788 782
E-mail: infoJTS@cbc.bih-mne.org

Antena Nikšić:
Telefon: TBD
E-mail: infoJTS@cbc.bih-mne.org