/

28/06/2018

Oglašen konkurs za angažman stručnjaka za izradu programa neformalnih obuka za osobe s invaliditetom, u okviru projekta P.O.W.E.R.

20/06/2018

Oko 40 osoba sa invaliditetom iz BiH i Crne Gore će proći obuke za bavljenje pčelarstvom kao i obuke koje će im omogućiti nastavak samostalnog poslovanja i udruživanja u...

20/06/2018

U okviru projekta POWER: Stvaranje novih mogućnosti za rad, zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom, Caritas BiH traži stručnjake za razvoj obrazovnih programa za obrazovanje odraslih odoba s...

18/06/2018

Drugi javni poziv planiran je za početak četvrtog kvartala 2018. godine. Poziv će biti otvoren za projekte u okviru sljedećih tematskih prioriteta i specifičnih ciljeva: