Contact

Zajednički tehnički sekretarijat – ZTS:
Grbavička 4/4,
71000 Sarajevo
Telefon:
+387 33 788 780
+387 33 788 781
+387 33 788 782
E-mail: infoJTS@cbc.bih-mne.org

Renato Radić, Šef ZTS
E-mail: renato.radic@dei.gov.ba

Berina Ramčić, Finansijska službenica
E-mail: berina.ramcic@cbc.bih-mne.org

Bojana Matić-Ostojić, Projektna službenica / Komunikacije i informacije
E-mail: bojana.matic@cbc.bih-mne.org

Goran Đurović, Projektni službenik (Antena Kancelarija ZTS-a)
E-mail: goran.djurovic@cbc.bih-mne.org

Neda Bratić, Administrativni asistent
E-mail: neda.bratic@cbc.bih-mne.org