Contact

Zajednički tehnički sekretarijat – ZTS:
Grbavička 4/5,
71000 Sarajevo
Telefon:
+387 33 788 780
+387 33 788 781
+387 33 788 782
E-mail: infoJTS@cbc.bih-mne.org

Renato Radić, Šef ZTS
E-mail: renato.radic@dei.gov.ba

Berina Ramčić, Finansijska službenica
E-mail: berina.ramcic@cbc.bih-mne.org

Alma Hasić, Projektna službenica / Komunikacije i informacije
E-mail: alma.hasic@cbc.bih-mne.org

Neda Bratić, Administrativni asistent
E-mail: neda.bratic@cbc.bih-mne.org

Zajednički tehnički sekretarijat – antena Nikšić
Radoja Dakića bb, Nikšić, Montenegro
Telefon:
+382 40 280 431, lokal 329
+382 67 324 555

Goran Đurović, Projektni službenik (Antena Kancelarija ZTS-a)
E-mail: goran.djurovic@cbc.bih-mne.org