Ugovorni organ

Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini ima ulogu ugovornog organa za Prekogranični program BiH-CG 2014-2020 u skladu sa načinima provedbe programa definiranim u čl. 51(2) Uredbe o realizaciji (Eu) No 447/2014.