Prvi poziv za dostavljanje prijedloga projekta

Prvi poziv za dostavljanje prijedloga projekata u okviru IPA II Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020 objavljen je 17.10.2016.

Smjernice za aplikante možete preuzeti sa sljedećeg linka:

Guidelines for grant applicants.

Cjelokupna konkursna dokumentacija objavljena je i na veb stranici Delegacije Evropske unije.