Tražim partnera

Ovaj interaktivni alat kreiran je sa svrhom da se potencijalnim aplikantima za sredstva u okviru IPA Programa prekogranične saradnje BiH-MNE omogući efikasnije i efektivnije pronalaženje partnera sa druge strane granice. Ukoliko imate projektnu ideju, a niste pronašli partnera sa druge strane granice imate priliku da objavite svoju ideju I kontakt podatke ovdje i time omogućite potencijalnim partnerskim organizacijama da Vas kontaktiraju. Kako biste objavili vašu projektnu ideju popunite formular ispod. Imajte na umu da je ovaj formular namijenjen samo za jedan projekat. Ukoliko imate više projektnih ideja, tada trebate popuniti ovaj formular za svaku od ideja pojedinačno.

Spisak svih prijavljenih projektnih ideja

Zajednički tehnički sekretarijat i Zajednički nadzorni odbor za IPA Program prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora nisu u bilo kojem obliku provjerili ili odobrili ovdje prikazane projektne ideje. Ova baza podataka služi isključivo u svrhu informisanja i umrežavanja. Autor postavljenog sadržaja u potpunosti odgovara za sve unesene podatke.

Formular za podnošenje projektne ideje