Tematski prioriteti (TP)

 

 

 

 

 

Program IPA III Bosna i Hercegovina 2021-2027

TP 1: Zaštita životne okoline, unaprjeđenje prilagođavanja i ublažavanja klimatskih promjena, sprječavanje i upravljanje rizikom

Iako bogato prirodnim resursima, programsko područje smatra se osjetljivim i izloženo je nekolikim  rizicima povezanim s klimatskim promjenama. Zagađenost je takođe razlog za ozbiljnu zabrinutost. Budući da se ovakve pojave ne zaustavljaju na granicama, prekogranična saradnja može biti od velike važnosti, posebno u pružanju podrške regionalnim i lokalnim vlastima poboljšanju planiranja i operativnih kapaciteta koji se odnose na zaštitu životne sredine, klimatske promjene i upravljanje rizicima. Istovremeno, promotivne aktivnosti usmjerene ka stanovništvu na obje strane granice mogu povećati napore javnih institucija.

 Specifični cilj u okviru Tematskog prioriteta 1 je da zajednice poboljšaju otpornost na prirodne katastrofe i katastrofe izazvane čovjekom i izazove klimatskih promjena

 

TP 2: Podsticanje turizma, kulturne i prirodne baštine

Pravilno korištenje i unapređenje predjela, prirodnih resursa i kulturne baštine može doprinijeti otvaranju područja za održivi turizam, kao putu ekonomskog rasta.

 Specifični cilj u okviru Tematskog prioriteta 2 je poboljšati kvalitet i raznolikost turističke ponude koja počiva na prirodnoj i kulturnoj baštini.

 

Tematski prioritet „Promicanje lokalne i regionalne uprave”  će biti uključen kao međusektorska tema u navedene tematske prioritete. Lokalne vlasti jedan su od najvažnijih aktera u razvoju prekogranične regije. Potrebno je ojačati njihove kapacitete kako bi mogli efikasno odgovoriti na lokalne izazove. Oba odabrana tematska prioriteta pokrivaju teme za koje je potrebno aktivno angažovanje lokalnih vlasti u planiranju, razvoju i implementaciji projekata prekogranične saradnje.

 

 

 

 

 

Program IPA II Bosna i Hercegovina 2014-2020

TP 1: Promocija zapošljavanja, mobilnost radne snage, socijalna i kulturna inkluzija preko granice

Nedostatak mogućnosti zapošljavanja jedna je od glavnih prijetnji programskog područja. To utiče na životni standard većine stanovništva i predstavlja ključni uzrok migracijskih tokova. Kratkotrajna poboljšanja nisu vjerovatna, a negativni učinci mogu se čak pogoršati – pogotovo za ranjive skupine i ruralnu populaciju. Postoji potreba za finansijskom podrškom potencijalima kako bi se poboljšala zapošljivost i pristup tržištu rada. Povećano korišćenje obnovljivih izvora energije moglo bi kreairati „zelene“ poslove, a posebno u manjim zajednicama s malo mogućnosti zapošljavanja.

Specifični ciljevi u okviru ovog Tematskog prioriteta uključuju sljedeće:

– Pristup tržištu rada i okruženje za generisanje novih radnih mjesta su unaprijeđeni;

– Mogućnosti zapošljavanja i socijalno uključivanje ranjivih grupa su povećani.

TP 2: Zaštita životne okoline, unaprjeđenje prilagođavanja i ublažavanja klimatskih promjena, sprječavanje i upravljanje rizikom

Iako bogato prirodnim resursima, programsko područje smatra se osjetljivim i izloženo je nekolikim  rizicima povezanim s klimatskim promjenama. Zagađenost je takođe razlog za ozbiljnu zabrinutost. Budući da se ovakve pojave ne zaustavljaju na granicama, prekogranična saradnja može biti od velike važnosti, posebno u pružanju podrške regionalnim i lokalnim upravama u poboljšanju planiranja i operativnih kapaciteta koji se odnose na zaštitu životne sredine, klimatske promjene i upravljanje rizicima. Istovremeno, promotivne aktivnosti usmjerene ka stanovništvu na obje strane granice mogu povećati napore javnih institucija.

Specifični ciljevi u vezi s TP 2 su sljedeći:

– Upravljanje i energetska efikasnost lokalnih vodoopskrbnih sistema, sistema otpadnih voda i krutog otpada i zaštite životne okoline poboljšani su prekograničnom koordinacijom i zajedničkim aktivnostima;

– Mjere prilagođavanja i ublažavanja klimatskih promjena, kao i mjere prevencija i upravljanja rizicima su poboljšane.

TP 3: Podsticanje turizma, kulturne i prirodne baštine

Pravilno korištenje i unapređenje predela, prirodnih resursa i kulturne baštine može doprinijeti otvaranju područja za održivi turizam, kao putu ekonomskog rasta.

Specifični cilj u okviru Tematskog prioriteta 3 je poboljšati kvalitet i raznolikost turističke ponude koja počiva na prirodnoj i kulturnoj baštini.