Otvoren konkurs za dva ključna eksperta u Zajedničkom tehničkom sekretarijatu IPA II

Direkcija za evropske integracije, kao Operativna struktura za implementaciju IPA II programa prekogranične saradnje, poziva sve zainteresovane kandidate da se prijave na konkurs za angažovanje dva ključna eksperta  u Zajedničkom tehničkom sekretarijatu IPA II Programa prekogranične saradnje između BiH i Crne Gore, sa sjedištem u Sarajevu. Konkurs će biti objavljen u subotu 12.12.2015. godine u dnevnim novinama Glas Srpske, Dnevni Avaz i Dnevni List, a tekst konkursa, opis poslova („Head of JTS“ i „Financial Officer“) i zahtijevani format CV-a (na engleskom jeziku) su dostupni pod linkovima unutar ove vijesti kao i pod linkom „Calls and Vacancies“. Konkurs ostaje otvoren do 21.12.2015. godine.

Za više informacija posjetite:

http://www.dei.gov.ba/dei/media_servis/vijesti/default.aspx?id=16063&langTag=bs-BA