Upoznajte Tematske rute srednjovjekovne Hercegove zemlje (video)

Projekat „Tematske rute srednjovjekovne Hercegove zemlje – tema srednji vijek“ razvio je komplementarnu ponudu tematskih staza i otkrio bogatstvo kulturno-istorijskih spomenika u prekograničnom području. U kombinaciji sa raznovrsnom ponudom autentičnih proizvoda i usluga u domaćinstvima koja njeguju tradicionalne vrijednosti, kreirana je jedinstvena turistička ponuda.

Upoznajte istorisjku, kulturnu i  geografsku potku ove autentične rute kroz video, nastao u okviru projekta.

Projekat je finansiran sredstvima Evropske unije, kroz Program prekogranične saradnje Bosne i Hercegovine i Crne Gore (IPA CBC 2007-2013). Projekat su implementirali JU Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke (HERAG), Turistička zajednica Županije Zapadnohercegovačke (TZ ŽZH), Općina Ljubuški i Javna ustanova za razvoj turizma i zaštitu kulturno-povijesnog i prirodnog nasljeđa “JU Radimlja“ sa BiH strane, te Centar za inicijative iz oblasti održivog turizma (CSTI) i Ministarstvo održivog razvoja i turizma (MORT) iz Podgorice, sa crnogorske strane, u periodu novembar 2015-novembar 2017.