Uz podršku Evropske unije dodijeljeno 30 solarnih sistema seoskim domaćinstvima katunskih naselja

Evropska unija finansirala je dodjelu 30 solarnih sistema domaćinstavima iz katunskih naselja kroz projekat “Katunski putevi Crne Gore i Bosne i Hercegovine”. Sporazum o korištenju solarnih sistema sa nosiocima seoskih domaćinstava katunskih naselja potpisan je 21. aprila 2021. godine u Općini Fojnica a isporuka i montaža sistema na katunskim kolibama planirana je sredinom maja 2021. godine, kada će korisnici pored sistema dobiti i stručnu obuku o korištenju istih.

Ova podrška ima za cilj unaprijedi kvalitet turističkih usluga u katunskim naseljima, te ojačati kapacitete lokalnog ruralnog stanovništva. Projektom  se planira uspostaviti nova turistička staza koja će povezivati katunska naselja u okolini općina Fojnica, Kiseljak, Kreševo, Visoko i Konjic. Na pomenutim lokacijama bit će postavljena  turistička signalizacija, odmorišta i vidikovaci, i uređenje kamp mjesta  a radit će se i obuka lokalnog stanovištva u katunima za pružanje turističkih usluga i sigurnosti u proizvodnji hrane. Posebna pažnja posvetit će se promociji kako bi se katuni promovisali kao atraktivna turistička lokacija za domaće i ino-turiste.

Katuni predstavljaju značajan resurs za razvoj ruralnog turizma i turističkih proizvoda koji se baziraju na prezentaciji kulturno-historijskog naslijeđa. Imaju specifičnu, tradicionalnu arhitekturu, oslikavaju posebnost života u planinskim krajevima Bosne i Hercegovine i samim tim predstavljaju jedinstven doživljaj za posjetioce. Nalaze se u najatraktivnijim zonama, u blizini planinarskih staza koje posljednjih godina posjećuje sve veći broj turista. Na taj način lokalno stanovništvo koje boravi u katunima ima mogućnost da, kroz pružanje turističkih usluga, poput smještaja, degustacije hrane i prodaje tradicionalnih proizvoda, ostvari dodatne prihode za svoje porodice.

Aktivnost dodjele solarnih sistema se realizuje u okviru projekta “Katunski putevi Crne Gore i Bosne i Hercegovine” koji finansira Evropska unija kroz program prekogranične saradnje između  BiH i Crne Gore.  Ukupna vrijednost projekta iznosi 470.000 eura, od čega je Evropska unija osigurala 400.000 eura bespovratnih sredstava. Nositelj projekta je Nacionalna turistička organizacija Crne Gore, a partneri su Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA, Općina Fojnica, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu i  Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu, Komove i Prokletije. Očekivani završetak svih projektnih aktivnosti je juni 2022. godine.