Evropska unija osnažuje kapacitete službi za upravljanje rizicima od katastrofa

06/03/2023

Predstavnici institucija i službi za upravljanje rizicima od katastrofa iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore sudjelovali su na trodnevnoj studijskoj posjeti u Republici Hrvatskoj u periodu od 31.05 do 02.06.2023. godine. Posjeta je organizovana u okviru projekta „Unapređenje kapaciteta za prevenciju, pripremu i odgovor na katastrofe – Otporna granica”, kojeg finansira Evropska unija.