EU obnovila Centar za edukaciju spasilačkih timova pri Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo

U Sarajevu je danas otvoren Centar za edukaciju Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo – Stup, koji će koristiti za edukacije lokalnih i drugih spasilačkih timova u oblasti zaštite i spašavanja u slučajevima elementarnih i drugih nepogoda i vanrednih interventnih situacija.

Obnovu Centra finansirala je Evropska unija kroz projekat „Povećanje otpornosti zajednica za prevenciju i upravljanje rizicima – RESCOMM“. Projektom je podržana obnova ukupno tri trening centra za spasilačke službe, dva u Bosni i Hercegovini i jedan u Crnoj Gori, kao i nabavka specijalizirane spasilačke opreme, te je obučeno ukupno 80 pripadnika spasilačkih službi za spašavanje na brzim vodama – RESCUE 3 i pružanje prve pomoći u vanbolničkim uslovima. Nabavljeno je i vatrogasno vozilo za šumske požare, te su izrađene smjernice za zajedničke intervencije u slučaju katastrofa uzrokovanih klimatskim promjenama, koje će unaprijediti saradnju i definisati operativne postupke u slučaju većih katastrofa, sa fokusom na rizik od požara.

Gianluca Vannini, šef Odjela za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, istakao je da će Evropska unija nastaviti podržavati aktivnosti usmjerene ka izgradnji i očuvanju dobrosusjedskih odnosa Bosne i Hercegovine sa zemljama u regionu, kroz projekte prekogranične saradnje, kao i aktivnosti koje su usmjerene ka sprječavanju negativnih posljedica elementarnih i drugih nepogoda i spašavanju ljudskih života.

Dženan Brkanić. direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, posebno je naglasio važnost jačanja kapaciteta spasilačkih službi kroz konstantne obuke u skladu sa normativima Evropske unije, obzirom da je Bosna i Hercegovina odnedavno pristupila Mehanizmu civilne zaštite Evropske unije. Fondovi Evropske unije u tom kontekstu imaju posebnu važnost.

Projekat „RESCOMM“ realizuje se u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Bosna i Hercegovina i traje do kraja jula 2024.god., a implementiraju ga Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo i Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA, u partnerstvu sa Opštinom Danilovgrad i Ministarstvom unutrašnjih poslova – Direktorat za zaštitu i spašavanje Crne Gore.

Ukupna vrijednost projekta je 557.900 eura. Evropska unija je obezbijedila 467.000 eura bespovratnih sredstava, dok ostatak sufinansiraju projektni partneri. Cilj projekta je poboljšanje prevencije i upravljanja rizicima i ublažavanje/prilagodba klimatskim promjenama u prekograničnom području Crne Gore i Bosne i Hercegovine, kroz specifični cilj projekta, tj. jačanje kapaciteta spasilačkih službi u prevenciji, pripravnosti i reagovanju u hitnim situacijama uzrokovanim klimatskim promjenama.