Najava drugog javnog poziva

Objava drugog javnog poziva za podnošenje prijedloga projekata u okviru IPA Programa prekogranične saradnje između Bosne i Hercegovine i Crne Gore 2014-2020 planirana je za početak četvrtog kvartala 2018. godine. Na osnovu odluke Zajedničkog nadzornog odbora/Zajedničkog odbora za nadgledanje Programa, poziv će biti otvoren za projekte u okviru sljedećih tematskih prioriteta i specifičnih ciljeva:

Tematski prioritet 2: Zaštita životne sredine, promocija prilagođavanja klimatskim promjenama, njihovo ublažavanje, sprečavanje i upravljanje rizicima,

Specifični cilj 2.1: Prekograničnom koordinacijom i zajedničkim aktivnostima poboljšati upravljanje i energetsku efikasnost lokalnih sistema vodosnabdijevanja, otpadnih voda i čvrstog otpada, i zaštita životne sredine;

i

Tematski prioritet 3: Unapređenje turizma, kulturne i prirodne baštine,

Specifični cilj 3.1: Poboljšanje kvalitete i raznolikosti turističke ponude zasnovane na prirodnom i kulturnom nasljeđu.

Navedene informacije isključivo su informativnog karaktera. Svi relevantni detalji vezani za drugi javni poziv biće objavljeni u konkursnoj dokumentaciji, koja je sastavni dio poziva.

Više informacija o Programu, tematskim prioritetima i ciljnim grupama možete pročitati u Programskom dokumentu.