U mostaru održan info dan IPA Programa prekogranične saradnje BiH-Crna Gora 2014-2020

U okviru drugog poziva za dostavljanje prijedloga projekata u IPA Programu prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020, u Mostaru je 18.12.2018. održan info dan za potencijalne aplikante.

Događaj je okupio oko 70 učesnika, zainteresovanih za načine i procedure sudjelovanja u Programu, kao i iskustva aplikanata iz prethodnog poziva. Svrhu programa i ostale neophodne informacije izložile su predstavnice Delegacije EU u BiH.

Drugi poziv za dostavljanje prijedloga projekata u okviru IPA Programa prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020, vrijedan 4,39 miliona eura otvoren je do 25. januara 2019. godine. U ovkiru ovog poziva biće podržani projekti u oblasti zaštite okoliša i turizma. Svi neophodni dokumenti za apliciranje i informacije o pozivu potencijalnim aplikantima dostupni su i na: www.webgate.ec.europa.eu, www.dei.gov.ba, www.kei.gov.me/kancelarija.

Info dan su organizovali Direkcija za evropske integracije BiH i Kancelarija za evropske integracije Crne Gore,  kao  operativne  strukture  za  provođenje  IPA  prekograničnog  programa  dvije države, u saradnji sa Delegacijom Evropske unije u BiH i uz podršku Zajedničkog tehničkog sekretarijata.

Opšti cilj IPA Prekograničnog programa BiH-Crna Gora 2014-2020 je ubrzanje zajedničkog održivog razvoja prekogranične oblasti, njenih ekonomskih, kulturnih, prirodnih i ljudskih resursa kroz jačanje ljudskih potencijala i zajedničkih institucionalnih mreža lokalnih zajednica, te lokalnih privatnih i javnih aktera.

Informacije o IPA Programu prekogranične saradnje BiH-Crna Gora 2014-2020 dostupne su na http://www.cbc.bih-mne.org/ i www.dei.gov.ba.