Promocija Programa prekogranične saradnje BiH-Crna Gora 2014-2020

Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine i Kancelarija za evropske integracije Crne Gore, u ulozi operativnih struktura za implementaciju IPA Programa prekogranične saradnje BiH-Crna Gora 2014-2020, organizuju niz događaja čija je svrha promocija Programa.

Širenje informacija o mogućnostima koje pruža Program, značaj za lokalnu zajednicu,  predstavljanje dosada  ostvarenih rezultata te planovi za naredni period samo su neki od ciljeva promotivnih aktivnosti.

Na promotivnim događajima bit će predstavljene mogućnosti finansiranja u okviru Programa a govorit će se i o programiranju IPA III te ukazati na značaj sudjelovanja lokalnih predstavnika u samom programiranju.

Promocija Programa  biće održana na četiri lokacije u BiH:

01.07.2019. – Foča (Skupštinska sala, Njegoševa 1) u 12:00 sati

02.07.2019. – Trebinje (Skupštinska sala, Vuka Karadžića 2) u 11: 00 sati

03.07.2019. – Ljubuški, (Gradska vijećnica, Trg Franje Tuđmana 3) u 12:00 sati i

09.07.2019. – Sarajevo, (Swissôtel Sarajevo, Vrbanja 1) u 11:00 sati

dok ce se u Crnoj gori organizovati dva promotivna događaja u:

18.07.2019. – Žabljak (sala Opštine Žabljak) u 12:00 sati i

19.07.2019. – Tivat (sala Opštine Tivat) u 12:00 sati.

Opšti cilj IPA Prekograničnog programa BiH-Crna Gora 2014-2020 je ubrzanje zajedničkog održivog razvoja prekogranične oblasti, njenih ekonomskih, kulturnih, prirodnih i ljudskih resursa kroz jačanje ljudskih potencijala i zajedničkih institucionalnih mreža lokalnih zajednica, te lokalnih privatnih i javnih aktera.