Programski događaji

Potpisani ugovori za grantove nakon trećeg poziva u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020

22/04/2022

Treći poziv za dostavljanje prijedloga projekata u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020 rezultirao je ugovaranjem pet projekata: dva u okviru Tematskog prioriteta 1 – Promocija zapošljavanja, mobilnosti radne snage i društvene i kulturne inkluzije i tri u okviru Tematskog prioriteta 2 – Zaštita životne sredine, unaprjeđenje prilagođavanja i […]

Javne konsultacije u vezi sa novim IPA III programom prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021-2027.

16/04/2021

U okviru programiranja IPA III programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora, za period 2021-2027., Direkcija za evropske integracije BiH i Kancelarija za evropske integracije Crne Gore pozivaju sve zainteresovane da uzmu učešće u javnim konsultacijama u vezi sa drugim Nacrt programskog dokumenta IPA III CBC BA-ME. Javne konsultacije bit će organizovane u […]

Info dan u Nikšiću - IPA Program prekogranične saradnje BiH-Crna Gora 2014-2020

19/12/2018

U Nikšiću je 19. decembra 2018. održan info dan povodom objavljivanja drugog poziva za dostavljanje predloga projekata u IPA programu prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora. Predstavnici institucija Crne Gore i Bosne i Hercegovine podsjetili su zainteresovane da ukupna sredstva namijenjena za drugi poziv za dostavljanje projekata iznose gotovo 4,4 miliona eura, a da je poziv otvoren do 25. januara 2019.

06/03/2017

Materijali sa održanih foruma za traženje partnera u Bijelom polju i Sarajevu Održan forum za traženje partnera u okviru IPA programa prekogranične saradnje BiH – Crna Gora 2014-2020 Organizovanje foruma za traženje partnera – IPA CBC Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020

06/03/2017

Prvi poziv za dostavljanje prijedloga projekata u okviru IPA II Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora, 2014-2020 Materijali sa održanih promotivnih događaja i info dana u okviru Programa za prekograničnu saradnju BiH-Crna Gora 2014-2020