Programski događaji

Oglas za radno mjesto: Projektni službenik/ca u kancelariji Antene u Nikšiću

11/03/2024

Ministarstvo evropskih poslova Crne Gore, kao Prekogranična struktura za sprovođenje IPA III programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina-Crna Gora za period 2021-2027, u saradnji s Direkcijom za evropske integracije Bosne i Hercegovine, poziva sve zainteresovane kandidate da se prijave na konkurs za sljedeće radno mjesto: Projektni službenik/ca u kancelariji Antene u Nikšiću.

Oglas za projektnog službenika u kancelariji Antene u Nikšiću, u Zajedničkom tehničkom sekretarijatu Programa prekogranične saradnje između Bosne i Hercegovine i Crne Gore 2014-2020

15/07/2022

Ministarstvo evropskih poslova Crne Gore, kao Operativna struktura za sprovođenje IPA II programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina-Crna Gora za period 2014-2020, a u saradnji s Direkcijom za evropske integracije Bosne i Hercegovine, poziva sve zainteresovane kandidate da se prijave na konkurs za radno mjesto Projektni službenik u kancelariji Antene u Nikšiću.

Evropska unija izdvaja 8.400.000 eura za Program prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021-2027. u okviru IPA-e III

06/07/2022

Prilika za nove projekte i razvoj u okviru IPA-e III Od 2007. godine glavni finansijski instrument Evropske unije za pružanje pomoći državama korisnicama u postepenom usklađivanju sa standardima i politikama EU, a sve u cilju njihovog članstva u Evropskoj uniji, jeste Instrument pretpristupne pomoći (IPA). IPA predstavlja sveobuhvatnu podršku procesu evropskih integracija, kroz finansijsku, tehničku […]

Zaštita okoliša u prekograničnom području BiH i Crne Gore podignuta na veći nivo

29/06/2022

Postoji bezbroj načina na koje svaki pojedinac i društvo mogu dati doprinos zaštiti okoliša. Svaki, pa i najmanji korak u tom smjeru je važan i može napraviti ogromnu promjenu kako na lokalnom, tako i na globalnom nivou. Zaštita životne sredine, promovisanje adaptacije i ublažavanja klimatskih promjena, prevencija i menadžment rizika su jedan od fokusa programa IPA II koji je obuhvatio i povezao prekogranično područje Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Potpisani ugovori za grantove nakon trećeg poziva u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020

22/04/2022

Treći poziv za dostavljanje prijedloga projekata u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020 rezultirao je ugovaranjem pet projekata: dva u okviru Tematskog prioriteta 1 – Promocija zapošljavanja, mobilnosti radne snage i društvene i kulturne inkluzije i tri u okviru Tematskog prioriteta 2 – Zaštita životne sredine, unaprjeđenje prilagođavanja i […]

Javne konsultacije u vezi sa novim IPA III programom prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021-2027.

16/04/2021

U okviru programiranja IPA III programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora, za period 2021-2027., Direkcija za evropske integracije BiH i Kancelarija za evropske integracije Crne Gore pozivaju sve zainteresovane da uzmu učešće u javnim konsultacijama u vezi sa drugim Nacrt programskog dokumenta IPA III CBC BA-ME. Javne konsultacije bit će organizovane u […]

Info dan u Nikšiću - IPA Program prekogranične saradnje BiH-Crna Gora 2014-2020

19/12/2018

U Nikšiću je 19. decembra 2018. održan info dan povodom objavljivanja drugog poziva za dostavljanje predloga projekata u IPA programu prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora. Predstavnici institucija Crne Gore i Bosne i Hercegovine podsjetili su zainteresovane da ukupna sredstva namijenjena za drugi poziv za dostavljanje projekata iznose gotovo 4,4 miliona eura, a da je poziv otvoren do 25. januara 2019.

06/03/2017

Materijali sa održanih foruma za traženje partnera u Bijelom polju i Sarajevu Održan forum za traženje partnera u okviru IPA programa prekogranične saradnje BiH – Crna Gora 2014-2020 Organizovanje foruma za traženje partnera – IPA CBC Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020

06/03/2017

Prvi poziv za dostavljanje prijedloga projekata u okviru IPA II Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora, 2014-2020 Materijali sa održanih promotivnih događaja i info dana u okviru Programa za prekograničnu saradnju BiH-Crna Gora 2014-2020