O Programu

Program IPA III CBC Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021-2027 je program teritorijalne saradnje, koji se nastavlja na prethodne programske faze, implementirane u finansijskom periodu 2007-2013 i 2014-2020. Programsko područje obuhvata ukupno 30.022 km². Sastoji se od 56 općina u Bosni i Hercegovini, dok programsko područje u Crnoj Gori čini 14 općina. Cjelokupni programski cilj je promoviranje dobrosusjedskih odnosa, poticanje integracije u Uniju i doprinos društvenom, ekonomskom i teritorijalnom razvoju programskog prekograničnog područja rješavanjem izazova klimatskih promjena i razvojem održivog prirodnog i kulturnog turizma.

Ovaj cilj preveden je u sljedeće tematske prioritete:

TP1: Zaštita životne sredine, promovisanje adaptacije i ublažavanja klimatskih promjena, prevencija i menadžment rizika;

Unutar Tematskog prioriteta 1 je da će se poboljšati kapaciteti vlasti i hitnih službi za upravljanje rizicima od prirodnih katastrofa i katastrofa koje uzrokuje čovjek. Očekuje se da će partnerstva povećati znanje i kompetencije, razviti sisteme i alate, testirati ili pokazati praktična lokalna rješenja/mjere zaštite koje će pomoći u smanjenju rizika i omogućiti prekograničnu saradnju u slučaju značajnih hitnih slučajeva.

TP2: Podsticanje turizma, kulturne i prirodne baštine.

Unutar ovog tematskog prioriteta lokalni akteri bit će mobilizirani i podržani da zajednički kreiraju, nadograđuju ili razvijaju inovativne, jedinstvene, autentične održive turističke proizvode, koji se nadograđuju ili nadopunjuju na prirodno i kulturno nasljeđe, promiču lokalne tradicije i aktiviraju lokalne resurse, uključujući ključne nedovoljno iskorištene resurse među lokalnim stanovništvom, poput žena, mladih ili drugih ranjivih skupina, na nove i održive načine. Lokalni turistički proizvodi i usluge bit će integrisani u prekograničnom području uz specifične zajedničke teme ili proizvode (npr. prekogranične rute kulture i baštine, planinarenje, biciklizam, nacionalni parkovi i parkovi prirode, regionalna hrana).

Odabrani tematski prioriteti imaju za cilj stvaranje sinergije sa regionalnim prioritetima Plana zajedničkog regionalnog tržišta Zapadnog Balkana i njegovog Akcionog plana. Inicijativa je strukturirana oko slobode kretanja roba, usluga, kapitala i ljudi.

Ovaj program je u skladu sa ciljevima i tematskim prioritetima Strategije EU za Jadransko-jonski region (EUSAIR) i/ili Strategije EU za Dunavski region (EUSDR), njihovim procesima ugradnje i vodećim projektima.

​Ukupna IPA sredstva za Program prekogranične saradnje Bosne i Hercegovine i Crne Gore 2021-2027. iznose 8’400’000 eura, od čega će najmanje 7’560’000 eura biti raspoređeno na aktivnosti prekogranične saradnje.

Program IPA II CBC Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020. je program teritorijalne saradnje, koji se nastavlja na prethodnu programsku fazu, implementiranu u finansijskom periodu 2007-2013. Programsko područje obuhvata ukupno 30.367,33 km². Sastoji se od 56 općina u Bosni i Hercegovini, dok programsko područje u Crnoj Gori čini 14 općina. Cjelokupni programski cilj je Održivi razvoj u prekograničnom području između Bosne i Hercegovine i Crne Gore promovira se kroz provođenje zajedničkih projekata, temeljenih na učinkovitom korištenju komparativnih prednosti programskog područja. Ovaj cilj preveden je u sljedeće tematske prioritete:

  • TP1: Promocija zapošljavanja, mobilnosti radne snage i socijalnog i kulturnog uključivanja preko granice;
  • TP2: Zaštita životne sredine, promovisanje adaptacije I ublažavanja klimatskih promjena, prevencija I menadžment rizika;
  • TP3: Podsticanje turizma, kulturne i prirodne baštine.

Program doprinosi postizanju cilja Strategija 2020 Jugoistočne Europe (SEE 2020) i Evropa 2020 za pametni, održivi, inkluzivni i integrirani rast i postizanje ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije.

Ukupna IPA sredstva za Program prekogranične saradnje Bosne i Hercegovine i Crne Gore 2014-2020. iznose 8’400’000 eura, od čega će najmanje 7’560’000 eura biti raspoređeno na aktivnosti prekogranične suradnje.

Više detalja o Programu možete pročitati preko sljedećeg linka: CBC BiH-MNE.