Programi prekogranične i transnacionalne saradnje

U okviru Instrumenta predpristupne pomoći 2014-2020 (IPA II), prekogranična saradnja podržava se s ciljem unapređenja dobrosusjedskih odnosa, podsticanja evrointegracija, kao i promicanja društvenog i ekonomskog razvoja.

Akteri iz Bosne i Hercegovine i iz Crne Gore imaju mogućnost učešća u više prekograničnih programa saradnje, kao i u nekoliko transnacionalnih programa:

U okviru bilateralne prekogranične saradnje, pored programa Bosna i Hercegovina – Crna Gora, BiH učestvuje još i u programu saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina, dok Crna Gora učestvuje u sljedećim programima: Srbija – Crna Gora, Crna Gora – Albanija, kao i Crna Gora – Kosovo*.

Obje zemlje učestvuju u programu Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora, dok Crna Gora također učestvuje u trilateralnom programu Italija-Albanija-Crna Gora.

Svaki od navedenih programa ima definisane programske ciljeve i prioritete, koji se ostvaruju putem podrške projektima ugovorenim na osnovu periodičnih javnih poziva za podnošenje projektnih prijedloga. Finansiraju se isključivo neprofitne aktivnosti u programskom području, dok aplikanti mogu biti mahom neprofitna pravna lica (npr. javne institucije na svim nivoima, općine, javna preduzeća nekomercijalnog karaktera, obrazovne ustanove, instituti, turističke zajednice, NVO-i i udruženja građana, poslovna udruženja, privredne komore, razvojne agencije, itd). U okviru transnacionalnih programa primjenjuju se pravila ERDF regulativa, koja dozvoljava učešće profitnih privatnih pravnih lica, pod određenim uslovima. Uz svaki poziv za dostavljanje prijedloga projekata, objavljuju se detaljne smjernice u kojima su pojašnjeni ovi, kao i svi ostali kriteriji, zahtjevi i specifičnosti koji se odnose na konkretni poziv.

Detaljne informacije o svakom od programa, kao i najave javnih poziva, možete naći na relevantnim programskim web stranicama.

*  Ova oznaka ne dovodi u pitanje stajališta o statusu i u skladu je s UNSCR-om 1244/1999 i s mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova