Mogućnosti za zaposlenje osoba sa invaliditetom u pčelarstvu

Oko 40 osoba sa invaliditetom iz BiH i Crne Gore će proći obuke za bavljenje pčelarstvom kao i obuke koje će im omogućiti nastavak samostalnog poslovanja i udruživanja u okviru projekta “Osobe sa invaliditetom – lideri u pčelarstvu“. Početak projekta obilježen je 19-20. juna u Beranama i Palama, u organizaciji projektnih partnera – Saveza udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa” iz Podgorice i Udruženja za pomoć djeci i omladini sa posebnim potrebama „Sunce“ iz Pala.

Projekat će omogućiti osobama s invaliditetom da se zaposle, a time im poboljšati kvalitet života i integraciju u zajednicu na ravnopravnoj osnovi. Osobe  sa invaliditetom će kroz obuku naučiti na koji način prikupiti sredstva iz raznih fondova, koji mogu biti korišćeni za razvoj pčelarstva, a dobit će i stručnu literaturu koja im može biti od značajne pomoći u njihovom budućem zanimanju. Planirano je i formiranje dva klastera pčelara, po jedan u Crnoj Gori i u Bosni i Hercegovini. Partnerska organizacija “Sunce” iz BiH, će izvršiti nabavku mašine za pakovanje meda i proizvoda od meda i zaposliti dva radnika na tim poslovima.

Ukupna vrijednost projekta “Osobe sa invaliditetom-lideri u pčelarstvu” koji finansira Evropska unija, u okviru Programa prekogranične saradnje BiH – Crna Gora iznosi  245.388 eura, od čega Evropska unija finansira 85% dok 15% sufinansiraju partnerske organizacije. Projekat provodi Savez “Naša inicijativa”  iz Podgorice sa partnerskim organizacijama iz BiH i Crne Gore: Udruženje Sunce iz Pala, Udruženje pčelara “Uljanik” iz Berana i Udruženje pčelara “Pale”.

Više o projektu.