Mogućnost za izgradnju kapaciteta: razvoj projekta i pisanje koncept note (obuka)

U cilju podrške potencijalnim aplikantima u razvoju projektnih ideja i pripremi sažetka projekta (koncept note) za drugi poziv za prijedloge projekata u okviru Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020 (IPA CBC BiH-CG 2014-2020), Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine i Kancelarija za evropske integracije Crne Gore pozivaju sve zainteresovane organizacije / institucije da se registruju za učešće u programu izgradnje kapaciteta u oblasti razvoja projekta i pripreme sažetka projekta (koncept note).

Program izgradnje kapaciteta će se odvijati u obje programske zemlje, kroz niz dvodnevnih radionica, u periodu od kraja septembra do sredine oktobra 2018. Program rada, datumi i lokacije održavanja biti će dostupni na internet stranici IPA CBC BiH-MNE (http: // cbc.bih-mne.org/), u prvoj sedmici septembra.

Kriterijumi za učešće u ovom ciklusu obuka su relevantnost planirane projektne ideje i organizacije/institucije – podnosioca zahtjeva u odnosu na Programski dokument i tematske prioritete Drugog poziva.

Broj učesnika je ograničen tako da će se, uz relevantnost prijava, u odabiru učesnika programa primjenjivati načelo prvenstva prema redoslijedu prijava.

Program je obezbijeđen iz fonda tehničke pomoći i besplatan je za učesnike. Napominjemo da će organizator snositi i troškove smeštaja, dok putne troškove snose sami učesnici.

Da biste se registrovali za program izgradnje kapaciteta, pošaljite popunjen obrazac prijave koji je dostupan na sljedećem linku, najkasnije do 09.09.2018. godine. Svi aplikanti će biti obavješteni o statusu njihovih prijava do 17.09.2018.

Za sva pojašnjenja možete se obratiti putem emalia, na: infojts@cbc.bih-mne.org.