Projekat O.P.T.I.O.N: Prekograničnom saradnjom ka profesionalnoj integraciji osoba s invaliditetom

U ponedjeljak, 06.11.2017, u Mostaru će biti održana promocija socijalnog preduzeća VedriMo. Novoosnovano socijalno preduzeće zapošljava tri osobe s invaliditetom. Uposlenici su obučeni za rad u plasteničkoj proizvodnji povrća i presadnica. Paralelno s ovim preduzećem, u Beranama, u Crnoj Gori, počinje s radom socijalno preduzeće SCRIPT, specijalizovano za digitalnu štampu i fotokopiranje, koje također upošljava tri osobe s invaliditetom.

Socijalna preduzeća „VedriMo“ i „SCRIPT“ rezultirali su projekta “O.P.T.I.O.N.” (Prevladavanje predrasuda i promocija novih alata za profesionalnu integraciju osoba s posebnim potrebama u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori). 

Uspostavljanju preduzeća prethodio je edukacijski program usmjeren na profesionalnu integraciju osoba s invaliditetom, a obavljena su istraživanja pravnog i okvira javnih politika, te istraživanje tržišta. Istraživanja su objedinjena u dvije publikacije: Promovisanje boljeg eko-sistema za socijalna preduzeća u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, te Mogućnosti zapošljavanja osoba s ivaliditetom u BiH i Crnoj Gori.

Projekat finansira Evropska unija, kroz IPA Program prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora (2007-2013).  Projekat implementiraju udruga Vedri osmijeh i Caritas Barske nadbiskupije, u saradnji sa Nadbiskupijskim centrom za pastoral mladih “Ivan Pavao II.”, Caritasom BiH i Udruženjem paraplegičara Bar.

O.P.T.I.O.N. projekat, započet u julu 2015. godine, provodi se u periodu od 28 mjeseci u BiH i 30 mjeseci u Crnoj Gori. Ukupna vrijednost projekta je 136’970.70 EUR, od čega EU finansira 99’000.00 EUR, dok je sufinansiranje obezbijedio Caritas Italiana.