Valorizacijom kulturne i istorijske baštine ka razvoju turizma

Projekat Život na granici BiH/CG – Stare staze bezvremenog nasljeđa i tradicije, podržan kroz Program prekogranične saradnje BiH-Crna Gora, prezentiran je u posljednjoj sedmici marta 2017. Projekat, koji se provodi na području grada Trebinja i opštine Bileća u BiH, te opština Nikšić i Plužine u Crnoj Gori, nastoji razviti funkcionalnu međusektorsku saradnju i povezati kulturno-istorijsku i prirodnu baštinu sa turizmom u prekograničnom području. Specifični cilj je stvaranje i promocija zajedničkih prekograničnih turističkih proizvoda ohrabrivanjem partnerstava u kulturi i turizmu i obnavljanjem zanemarene kulturne i istorijske baštine u projektnim područjima.

Miljan Vuković, koordinator projekta, istaknuo je kako je riječ o projektu koji ne tretira kulturu i tradiciju kao potrošačku kategoriju, već kao razvojnu komponentu zajednica u regiji. Pored turističke potencijala kulturno-istorijske baštine, provedbom ovog projekta, baština ispunjava svoju osnovnu namjenu – povezivanjem ljudi i zajednica, tako što će postati dio europske kulturne baštine.

Neke od glavnih projektnih aktivnosti obuhvataju mapiranje nedovoljno valorizovanih objekata i lokacija kulturno-istorijske baštine koji će biti uključeni u zajedničke turističke prekogranične proizvode Trebinja, Bileće, Nikšića i Plužina; razvijanje digitalnih i štampanih prezentacija nove turističke ponude zasnovanih na tradicionalnim vezama i običajima; izrada zajedničkog plana za standardizovano i održivo upravljanje kulturno-istorijskim spomenicima, lokacijama i objektima identifikovanim na projektnom području; revitalizacija kulturno-istorijske baštine kroz pilot intervencije.

Projekat provode Javna ustanova “Kulturni centar” Trebinje (koordinator projekta), Grad Trebinje i Udruženja građana “Centar za razvoj Hercegovine” i “Home”, JU “Centar za kulturu” Plužine, “Udruženje izdavača i knjižara Crne Gore” i  NVO ”Ženska akcija”. Realizacija projekta počela je u januaru 2018. godine i trajaće 16 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta je 331.712,56 eura, od čega Evropska unija finansira 85% sredstava. Preostali iznos sufinansiraju Grad Trebinje, JU “Kulturni centar” Trebinje i JU ” “Centar za kulturu” Plužine.