Drugi poziv – informacija

Završena je prva faza procjene projektnih koncepta, podnesenih od strane aplikanata u okviru Drugog poziva na dostavu prijedloga projekata u sklopu Prekograničnog programa Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020.

Ljubazno molimo aplikante da provjerie svoj PROSPECT nalog, odnosno e-mail za obavještenja, u skladu sa Smjernicama za aplikante, Odjeljak 2.5.