ČUN NA ZETI PONOVO PLOVI

Deset tradicionalnih lađa, čunova, predstavljeno je danas na rijeci Zeti, čime je proširena bogata  turistička ponuda Nikšića, a nakon ceremonije otvaranja obavljena je prva vožnja ovim tradicionalnim čamcem.

Revitalizacija doka i izrada deset Trebinjskih dajaka sa Zete, dio su aktivnosti projekta koji finansira Evropska unija  čiji je cilj predstaviti  bogate kulturne i istorijske resurse iz ugla koji je do danas bio zaboravljen ili nepoznat, te će tako i zetski dajak biti u funkciji turističke ponude Nikšića.

Kombinovanjem različitih turističkih opcija, i u Nikšiću kao i u Trebinju,  omogućena je   inovativna i jedinstvena turistička ponuda. Korištenjem rijeke Zete kao koridora za vožnju ovom lađom, turisti i građani Nikšića i cijele regije, će imati priliku  da “konzumiraju” prirodu, kulturu i istoriju a kroz veslanje i “wellness” na otvorenom.

Slična aktivnost urađena je i u Trebinju u Bosni i Hercegovini, gdje je, uz revitalizaciju starog doka, u kom su se vezivale trebinjske lađe i dijela gradskih zidina uz sam stari dok, urađeno je i odgovarajuće osvjetljenje, a na ovu lokaciju je postavljena i „pametna klupa“.

Projekat “Život na granici BiH/CG-stare staze bezvremenog nasljeđa i tradicije“ finansira Evropska unija sa više od  330.000 eura u okviru programa prekogranične saradnje Bosne i Hercegovine i Crne Gore, a sprovode ga Javna ustanova “Kulturni centar” Trebinje, Grad Trebinje, Udruženje građana “Centar za razvoj Hercegovine”, Udruženje građana “Home” Trebinje, JU “Centar za kulturu” Plužine, NVO ”Ženska akcija” Nikšić i “Udruženje izdavača i knjižara Crne Gore”. Više informacija o projektu dostupno je na www.heritage-bih-mne.com