Online konsultacije u vezi s IPA III programom prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2021-2027.

U toku je priprema IPA III Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora za period 2021 – 2027.

S tim u vezi pozivamo sve zainteresirane da učestvuju u javnim konsultacijama o 1. Nacrt programskog dokumenta kao i priloga istog (Analiza stanja).

Svoje komentare, prijedloge i sugestije možete  slati na e-adresu: infojts@cbc.bih-mne.org do 31. decembra 2020. godine.

Također potičemo vašu inicijativu da ovu poruku proslijedite svim pojedincima i institucijama i / ili organizacijama, koje bi, po vašem mišljenju, mogle doprinijeti boljem razumijevanju potreba programskog područja ovog prekograničnog programa.

Zahvaljujemo na vašem doprinosu, podršci i saradnji.