Evropska unija podržala edukaciju učenika o značaju očuvanja okoliša i pravilnom upravljanju otpadom

 

U okviru projekta „YOUth drive“, finansiranog od strane Evropske unije, organizovane su video edukacije učenika osnovnih i srednjih škola sa područja Zapadnohercegovačkog kantona. Kroz ovaj vid edukacija obuhvaćene su sve najvažnije teme o značaju i važnosti očuvanja okoliša, te o pravilnom upravljanju otpadom. Učenici su upoznati sa najčešćim propustima i greškama u odnošenju prema okolišu, ali isto tako i sa prilikama i mogućnostima za njegovo očuvanje i obnavljanje.

Ukupno 4616 učenika sa područja Zapadnohercegovačkog kantona uključeno je u edukacije, a škole sa ovog područja će dobiti 320 kanti za elektronski otpad i 8 kontejnera, koji će biti postavljeni na odgovarajuća mjesta. Kroz projekt će se organizovati i akcije prikupljanja otpada na utvrđenim divljim odlagalištima u dogovoru s gradovima i općinama, a provesti će se i istraživanje o stanju na terenu, koje će biti smjernica za buduće aktivnosti.

Projekat „Y O U t h   d r i ve“ kroz svoje aktivnosti uključuje i animira veliki broj mladih osoba, koje će u budućnosti igrati ključnu ulogu po pitanju očuvanja okoliša. U saradnji sa školama, projektom će se prvenstveno utjecati na svijest mladih, koji bi kroz svoje znanje i djelovanje u budućnosti, trebali utjecati i djelovati općenito na svijest društva o potrebi zaštite okoliša. Također, projektom će se stvoriti podloga za unaprjeđenje i doradu postojećih zakonskih regulativa u ovoj oblasti, a bit će pokrenuta i web platforma na kojoj će se razmjenjivati različite informacije o projektu.

Podizanje svijesti o zaštiti okoliša i pokretanje konkretnih akcija na području Zapadnohercegovačkog kantona i Bokokotorskog zaljeva se provodi u okviru projekta „YOUth drive“ kroz IPA Program prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora, koji finansira Evropska unija u iznosu preko 230.000 eura. Partneri na projektu su nevladine organizacije, Udruga za razvoj, okoliš i kulturu EKO ZH iz Širokog Brijega (BiH) kao nositelj projekta i Naša akcija, sa sjedištem u Kotoru (CG). Projekt je počeo je sa realizacijom aktivnosti u novembru 2019, a trajat će do maja 2021. godine.