Promoviranje Hercegovine kao multietničke i kulturno raznolike evropske destinacije

Poželjeli ste putovati kroz vrijeme? Nema problema! Posjetite „Zanimljive muzeje“ Bosne i Hercegovine i Crne Gore i vaš san u trenu postaje java!

Evropska unija je kroz projekat „Zanimljivi muzeji“ podržala kreiranje jedinstvene turističke ponude sa fokusom na muzeje u Hercegovini i prekograničnom području Crne Gore, u cilju promoviranja regije kao multietničke i kulturno raznolike evropske destinacije. Preko 20 muzeja i turističkih organizacija i agencija sudjeluju u kreiranju ponude koja će uključivati i ruralna područja. Cilj je ostvariti saradnju između muzeja i turističkih agencija, na osnovu koje će agencije kreirati konkretne paket aranžmane sa fokusom na posjete muzejima. Stoga je od 1 do 3 juna za 12 turističkih agencija i radnika iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske organizovana posjeta muzejima u Konjicu, Jablanici, Mostaru i Ljubuškom, tokom koje se razgovaralo o mogućnostima saradnje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbog novonastale situacije izazvane pandemijom, veliki je interes putnika za putovanjima u regiji. Turistički radnici pokušavaju kreirati i ponuditi nove sadržaje putnicima. Nama se učinila posebno interesantnim sjeverna Hercegovina, koja je kao pojam nešto novo i možda privlačno gostima. Posebno  atraktivnom je mogu učiniti zanimljivi muzeji za koje nismo do skoro ni znali. Pripremamo konkretnu ponudu za naše goste i ovo studijsko putovanje ćemo iskoristiti da sa lokalnim akterima dogovorimo detalje ponude“, rekao je Siniša Lukač, turistički radnik iz Hrvatske, govoreći o značaju promocije i ove posjete.

 

 

 

 

Zahvaljujući projektu „Zanimljivi muzeji“ u narednom

periodu se očekuje slična posjeta muzejima Crne Gore,

kao i njihova promocija. 

 

 

 

 

 

Projekat „Zanimljivi muzeji/Amusing Museums“ kroz program prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora finansira Evropska unija, a zajednički ga provode Udruženje LiNK iz Mostara, u saradnji sa Nacionalnim Muzejom Crne Gore (CG) i Općinom Jablanica (BiH). Ukupna vrijednost projekta je blizu 400.000 eura, od čega Evropska unija finansira oko 300.000 eura.