Završna konferencija projekta o pravilnom upravljanju otpadom u Zapadnohercegovačkom kantonu i Boki Kotorskoj

U četvrtak 30.10.2021. godine u Širokom Brijegu je održana Finalna konferencija projekta „YOUth Drive –  Program za podizanje svijesti o pravilnom upravljanju otpadom i osnaživanje zakonodavca za djelovanje“ finansiranog od strane Evropske unije.

Projekt „Y O U t h D r i v e“ je postigao poboljšanja vezana za pravilno upravljanje otpadom u Zapadnohercegovačkom kantonu i Boki Kotorskoj, kao i ubrzani razvoj zakonodavnih rješenja koja će biti direktno primjenjiva u zajednicama.

Učinak ovog projekta vidljiv je u doprinosu razvoja društvene zajednice, podizanju svijesti građana, naročito mladih u prekograničnim područjima BiH i Crne Gore o važnosti pravilnog upravljanja otpadom, te zaštiti okoliša. Stvoreni su preduslovi za unaprjeđenje i dorađivanje postojećih zakonskih regulativa u oblasti zaštite okoliša i upravljanja otpadom, a kao primjer dobre prakse uklonjen je veći broj divljih odlagališta, te su postavljene kante za elektronski otpad u svim institucijama. Podržana su i komunalna preduzeća kroz donaciju opreme, te je ostvarena veoma pozitivna saradnja sa svim zainteresiranim stranama. Pored navedenog sklopljeni su i prekogranični sporazumi što daje osnovu  za održivost projekta.

U okviru projekta odrađena je analiza stanja vodotokova na terenu po pitanju odlaganja otpada i zaštite vodotoka, kao preduslov za buduće akcije sličnog tipa. Preko 4000 mladih je bilo uključeno kroz projekt, a  škole su zahvaljujući podršci Evropske unije dobile vrijednu IT opremu, koja je omogućila unapređenje i modernizaciju školskog sistema,   te pružanjem većih mogućnosti za implementaciju i realizaciju projektnih ideja mladih ljudi u području zaštite okoliša.

Lokalne zajednice prekograničnog područja prepoznale su značaj projekta i dale veliku podršku tokom provedbe projekta.

Projekt „Y O U t h d r i v e“ podizanje svijesti o zaštiti okoliša, i pokretanje konkretnih akcija na području Zapadnohercegovačkog kantona i Bokokotorskog zaljeva finansirala je Evropska unija u iznosu od preko 230.000 eura bespovratnih sredstava. Partneri na projektu su nevladine organizacije, Udruga za razvoj, okoliš i kulturu EKO ZH iz Širokog Brijega kao nositelj projekta, i Naša akcija, sa sjedištem u Kotoru.