Jačanje kapaciteta spasilačkih službi uz podršku EU

Spasilačke službe iz Sarajeva i Danilovgrada će tokom naredne dvije godine dobiti podršku za razvoj svojih kapaciteta kako bi što efikasnije i brže reagovale na prirodne katastrofe. Imajući u vidu povećanje prijetnji od požara, zemljotresa i poplava, Evropska unija finansira projekat ‘Povećanje spremnosti za prevenciju i upravljanje rizicima u lokalnim zajednicama – RESCOMM” kako bi se ojačali kapaciteti spasilačkih službi u lokalnim zajednicama u BiH i Crnoj Gori.

Projekat RESCOMM će omogućiti adaptaciju regionalnih centara za obuku za pripadnike službi zaštite u Sarajevu i Danilovgradu i stvoriti uslove za bolje povezivanje i komunikaciju između njih. U sklopu projekta će se nabaviti lična i specijalizovana oprema za pripadnike službi zaštite, koja će povećati njihovu bezbjednost i efikasnost u slučaju požara i zemljotresa. Kantonalna uprava civilne zaštite Sarajevo će dobiti novo specijalizovano vatrogasno vozilo, a 5 najmanje razvijenih službi za zaštitu i spašavanje u Crnoj Gori će dobiti odgovarajuću profesionalnu opremu.

Projekat RESCOMM je danas predstavljen na konferenciji u Sarajevu, pod nazivom “Rizici od klimatskih promjena i prirodnih katastrofa u prekograničnom području Bosne i Hercegovine i Crne Gore”, koja je okupila veliki broj stručnjaka iz ove oblasti i predstavnika službi spašavanja iz obje države. Jedna od vodećih tema je bilo pitanje klimatskih promjena, kako one dovode do povećanja prirodnih katastrofa, koji su najefikasniji načini borbe sa njima i šta svi mi kao obični građani možemo da učinimo kako bismo ublažili njihove efekte.

Darko Mrvaljević, predsjednik Upravljačkog odbora projekta i potpredsjednik Opštine Danilovgrad, koja je vodeći partner na projektu je istaknuo zadovoljstvo zbog uspostavljene kvalitetne saradnje između svih partnera i činjenice da je ovakav projekat prepoznat od strane Evropske unije i podržan za finansiranje, jer je isti koncipiran na način da pruža konkretne benefite za građane i omogućiće da se osnaže i opreme službe koje se bave zaštitom i spašavanjem i samim tim će se obezbijediti veća sigurnost građana, prirodnih bogatstava, infrastrukture, privrede i svih bitnih aspekata bezbijednosti u prekograničnom području.

U sklopu projekta će biti održane i stručne obuke za spasioce, što će omogućiti znatno brže i kvalitetnije djelovanje službi u prekograničnom području u slučaju požara, zemljotresa i poplava.

Evropska unija finansira projekat RESCOMM u vrijednosti od 467.000 eura u okviru Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora. Projekat implementiraju Opština Danilovgrad, Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore – Direktorat za zaštitu i spašavanje, Kantonalna uprava civilne zaštite Sarajevo i Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA.