Organizovanje foruma za traženje partnera – IPA CBC Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020

U sklopu pripreme za prvi poziv u okviru IPA programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020,  Operativne strukture (Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore) i Zajednički tehnički sekretarijat (ZTS), uz podršku Delegacija Evropske Unije u BiH,organizuju forume za traženje partnera.

Forumi će se održati u

• Bijelom Polju (CG) u Hotelu Franca 21.09.2016.

• Sarajevu (BiH) u Hotelu Sarajevo 26.09.2016.

Forumi za traženje partnera biće organizovani u formi sajma, gdje će svim učesnicima koji se prijave kao izlagači biti obezbijeđen izložbeni prostor za promotivni materijal odnosno predstavljanje organizacije/institucije (sto veličine 1m2  ili prostor za vlastiti štand). Ukoliko ne želite biti izlagač nego samo posjetilac molimo da to naglasite u prijavi. U cilju bolje pripreme za sam forum kao i za predstojeći prvi poziv, projektne ideje će biti učesnicima dostavljene e-mailom i dijeljene tokom foruma.

Pozivamo sve zainteresovane potencijalne aplikante da prijave pošalju na sljedeću e-mail adresu infoJTS@dei.gov.ba najkasnije 7 (sedam) dana prije održavanja foruma.

Prijavni formular možete preuzeti ovde.