O projektu

Program IPA II CBC Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020. je program teritorijalne saradnje, koji se nastavlja na prethodnu programsku fazu, implementiranu u finansijskom periodu 2007-2013. Programsko područje obuhvata ukupno 30.367,33 km². Sastoji se od 56 općina u Bosni i Hercegovini, dok programsko područje u Crnoj Gori čini 14 općina. Cjelokupni programski cilj je Održivi razvoj u prekograničnom području između Bosne i Hercegovine i Crne Gore promovira se kroz provođenje zajedničkih projekata, temeljenih na učinkovitom korištenju komparativnih prednosti programskog područja. Ovaj cilj preveden je u sljedeće tematske prioritete:

  • TP1: Promocija zapošljavanja, mobilnosti radne snage i socijalnog i kulturnog uključivanja preko granice;
  • TP2: Zaštita životne sredine, promovisanje adaptacije I ublažavanja klimatskih promjena, prevencija I menadžment rizika;
  • TP3: Podsticanje turizma, kulturne i prirodne baštine.

Program doprinosi postizanju cilja Strategija 2020 Jugoistočne Europe (SEE 2020) i Evropa 2020 za pametni, održivi, inkluzivni i integrirani rast i postizanje ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije.

Ukupna IPA sredstva za Program prekogranične saradnje Bosne i Hercegovine i Crne Gore 2014-2020. iznose 8’400’000 eura, od čega će najmanje 7’560’000 eura biti raspoređeno na aktivnosti prekogranične suradnje.

Više detalja o Programu možete pročitati preko sljedećeg linka: CBC BiH-MNE.