Evropska unija izdvaja 8.400.000 eura za Program prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021-2027. u okviru IPA-e III

Prilika za nove projekte i razvoj u okviru IPA-e III

Od 2007. godine glavni finansijski instrument Evropske unije za pružanje pomoći državama korisnicama u postepenom usklađivanju sa standardima i politikama EU, a sve u cilju njihovog članstva u Evropskoj uniji, jeste Instrument pretpristupne pomoći (IPA). IPA predstavlja sveobuhvatnu podršku procesu evropskih integracija, kroz finansijsku, tehničku i ekspertnu podršku reformama.

Treća generacija IPA-e, koja se odnosi na finansijski period 2021- 2027, IPA III ( 2021-2027), u fokus postavlja glavne kriterije za članstvo u Evropskoj uniji, jačanje održivog ekonomskog razvoja i investicija, te oporavak od krize izazvane pandemijom COVID-19. Kao i prethodnih godina, iz IPA-e će biti finansirana i prekogranična saradnja, koja ima za cilj ekonomski, društveni i teritorijalni razvoj pograničnih područja kroz promoviranje pomirenja i izgradnju povjerenja među lokalnim zajednicama pograničnih regija, te izgradnju kapaciteta korisnika za upravljanje programima EU, imajući u vidu buduće strukturne fondove.

U tom kontekstu, u okviru IPA-e III realizirat će se i Program prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021-2027. Njegov opšti cilj jeste doprinos unapređenju dobrosusjedskih odnosa i promociji održivih, dinamičnih, jakih i povezanih zajednica. Programsko područje, baš kao i u periodu 2014-2020, pokriva teritorije u jugoistočnom dijelu Bosne i Hercegovine i sjeverozapadnom dijelu Crne Gore.

Ukupna IPA sredstva dostupna za njegovo provođenje iznose 8.400.000 eura i bit će usmjerena na zaštitu okoliša, promociju, prilagođavanje i ublažavanje klimatskih promjena, upravljanje i prevenciju rizika, ali i na bolje poslovno okruženje i konkurentnost kroz podsticanje razvoja turizma, zaštitu kulturnog i prirodnog naslijeđa.

Održiviji i bolji kulturni/prirodni turistički proizvodi, poboljšanje kapaciteta nadležnih i hitnih službi za upravljanje rizicima od prirodnih katastrofa i katastrofa izazvanih ljudskim djelovanjem, poboljšanje kapaciteta lokalnih vlasti, privrednih subjekata i organizacija civilnog društva za rješavanje izazova klimatskih promjena samo su neki od očekivanih rezultata Programa prekogranične saradnja Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021-2027. koji će u konačnici doprinijeti poboljšanju uslova za život i rad u pograničnom području.

Na ovaj način, nastavit će se niz uspjeha postignutih kroz projekte u okviru IPA I i IPA II tokom kojih su poboljšane turističke usluge i ostvaren značajan napredak u cilju stvaranja novih mogućnosti za dalji razvoj, rad, zapošljavanje i motivisanje ljudi da vlastitim zalaganjem stvore bolje uslove za sebe i zajednicu.

Kako bi podrška EU bila što efikasnija, ključni kriteriji za dodjelu pomoći kroz IPA III program bit će relevantnost zatraženih IPA intervencija i zrelost predloženih projekata. Pomenuti program će biti implementiran putem javnih poziva za dostavljanje projektnih prijedloga.

Za više informacija o Programu i pozivima, posjetite web stranicu i zapratite Facebook page.