Javni oglas za izbor eksperta za podizanje svijesti (u BiH) i trenera za jačanje kapaciteta za kratkoročni angažman u Zajedničkom tehničkom sekretarijatu IPA II Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020, sa sjedištem u Sarajevu

Direkcija za evropske integracije, kao Operativna struktura za implementaciju IPA II programa prekogranične suradnje u BiH, u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore, poziva sve zainteresovane kandidate da se prijave na javni oglas za izbor ekperta za podizanje svijesti (u BiH); (“Awareness Raising Expert”) i trenera za jačanje kapaciteta (“Capacity Building Trainer”) za kratkoročni angažman u Zajedničkom tehničkom sekretarijatu IPA II Programa prekogranične suradnje BiH-Crna Gora 2014-2020, sa sjedištem u Sarajevu. Konkurs ostaje otvoren do 31.08.2016. godine do 16 sati.Za više informacija pogledajte ovdje.