Produžen rok za podnošenje koncept nota u okviru Prvog poziva za dostavljanje prijedloga projekata IPA Prekograničnog programa BiH – Crna Gora (2014-2020)

Prema Corrigendum broj 3. Smjernica za grant aplikante rok za podnošenje koncept nota je produžen do 9. decembra 2016.godine do 16:00 časova izraženo u briselskom datumu i vremenu. U produžetku možete pronaći link sa više detalja:

http://europa.ba/wp-content/uploads/2016/10/Corrigendum-3-to-CBC.pdf