Otvoren konkurs za angažman projektnog službenika za komunikacije i informacije

Direkcija za evropske integracije, kao Operativna struktura za implementaciju IPA II programa prekogranične saradnje, poziva sve zainteresovane kandidate da se prijave na konkurs za angažman projektnog službenika za komunikacije i informacije u Zajedničkom tehničkom sekretarijatu za program prekogranične saradnje između BiH i Crne Gore 2014-2020, u Sarajevu.

Obavještenje o konkursu je objavljeno danas u dnevnim novinama Glas Srpske, Dnevni Avaz i Dnevni List, a tekst konkursaopis poslova i zahtijevani format CV-a (na engleskom jeziku) su dostupni i na web stranici http://www.dei.gov.ba/dei/media_servis/vijesti/default.aspx?id=18237&langTag=bs-BA .

Konkurs ostaje otvoren do 11.04.2017. godine (16:00 sati).