OTVOREN KONKURS ZA ANGAŽMAN FINANSIJSKOG SLUŽBENIKA

Direkcija za evropske integracije, kao Operativna struktura za implementaciju IPA II programa prekogranične saradnje, poziva sve zainteresovane kandidate da se prijave na konkurs za angažman finansijskog službenika u Zajedničkom tehničkom sekretarijatu za program prekogranične saradnje između Bosne i Hercegovine i Crne Gore 2014-2020, u Sarajevu. Obavještenje o konkursu je objavljeno danas u dnevnim novinama Glas Srpske, Dnevni Avaz i Dnevni List, a tekst konkursa, opis poslova i zahtijevani format CV-a (na engleskom jeziku) su dostupni pod linkovima u tekstu ove vijesti, kao i na web stranici Direkcije za evropske integracije. Konkurs ostaje otvoren do 26.09.2017. godine (15:00 sati).