IPA II Pojmovnik / Glossary

IPA II Pojmovnik sadrži oko 300 termina iz 11 referentnih dokumenata. U njegovoj pripremi, nastojalo se da se na sistematičan i metodološki jednostavan način objasne svi pojmovi relevantni za instrument predpristupne pomoći EU (IPA II). Osnovna svrha Pojmovnika je da se olakša rad svima onima koji se susreću sa projektima, finansiranim kroz ovaj instrument.

Pojmovnik je 2016. godine priredila Direkcija za evropske integracije BiH, uz podršku GTZ-a.