Javni poziv u okviru prekogranične saradnje BiH – Crna Gora

Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH i Ministarstvo evropskih poslova Crne Gore pozivaju kvalifikovane kandidate na iskazivanje interesa za pružanje ekspertskih usluga na jačanju kapaciteta potencijalnih aplikanata i grant korisnika u okviru IPA II Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020.

Puni tekst poziva za iskazivanje interesa, zajedno s pratećom dokumentacijom, nalazi se ovdje:

CV FormatCall for Expression of InterestTerms of Reference.

Rok za dostavljanje ponuda je 16. februar 2018. godine u 15:00.