Pratite Program CBC BiH-MNE na Fejsbuku!

Odnedavno je Program prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora prisutan i na Fejsbuku. Najnovije informacije o Programu, projektima koje podržavamo, kao i vijesti o ostalim programima, institucijama, instrumentima podrške itd., a koje mogu biti od interesa za naše programsko područje, možete pratiti preko Fejsbuk strane facebook.com/crossborder.cooperation.programme