Javni poziv za izbor trenera u realizaciji neformalnih obuka za osobe s invaliditetom

Caritas Bosne i Hercegovine za potrebe projekta POWER – Stvaranje novih mogućnosti za rad, zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom, raspisuje:
Javni poziv za izbor trenera u realizaciji neformalnih obuka za osobe s invaliditetom
Više informacija se nalazi se na linku